Vapenbild Dansgillet
Mellonath Dineth
Vapenbild

Beskrivningar

Av Gildir, Per Lindberg

A tt beskriva en dans i enbart ord är svårt; prova att med bara ord förklara för någon hur man knyter en slips! Vi gör ändå ett försök att beskriva några av våra danser. (Och verkar det för klurigt, så kom bara på ett dansgille så visar vi istället!)

Förklaringar

Förkortningar

He
Herre
Da
Dam
V
Vänster
H
Höger
F
Framåt
B
Bakåt
in
In (mot mitten)
ut
Ut (från mitten)

Steg och termer

Steg framåt börjar normalt på V fot, Steg bakåt på H. Flera enkelsteg i följd sker med alternerande fot.
E
Enkelsteg; gå ett steg med ena foten, för intill den andra
D
Dubbelsteg; gå ett steg med ena foten, gå ett steg (förbi) med andra foten, gå ett till steg (förbi) med ena foten, för intill den andra
S
Snurr; snurra ett varv på stället (vanligtvis på 4 taktslag, men det kan variera)
s
Spark; läggs ofta till enkel- eller dubbelsteg; exempelvis DVs = dubbelsteg åt vänster åtföljt av en spark (också åt vänster) med höger fot
Siding
Vänd upp mot partner (vanligtvis den egna);
DF, möts H axel mot H axel, DB.
DF, möts V axel mot V axel, DB.
(Gå ej förbi på DF, utan behåll ögonkontakten).
Arming
Vänd upp mot partner (vanligtvis den egna), korsa H underarmar (armen helt rak, snett nedåt);
helt varv runt varandra på 2 D, byt arm.
helt varv runt varandra på 2 D (åt andra hållet).
Set & Turn
"Vänster höger snurr":
Vänd upp mot partner (vanligtvis den egna);
EV EH Sv
(Kan även göras som Set & Turn H; EH EV Sh)
Do-si-do
"Rygg om rygg":
DF (gå förbi, håll till vänster)
DB (backa tillbaka, håll till höger)
Cast Out
Paret går isär (från varandra) och fortsätter i en båge, ofta runt några andra (som då typiskt står still), eller bara runt tillbaka till startposition.
Slip-step
Skuttande sidsteg; hoppande enkelsteg åt sidan, för ihop fötterna vid landning. Utförs ofta flera i serie.
Pavanesteg
E E D
Stolt rakryggad hållning. Börja (som vanligt) med V fot. Gå upp på tå mot slutet av varje E och mot slutet av D. För fram H axel vid första E (vänsterfot), V axel vid andra E (högerfot), H axel på dubbelsteget (som börjar med vänsterfot). Pavanesteg baklänges börjar på H fot; för då bak V axel, osv.
Allemandsteg
D
Vanligt dubbelsteg (VHVH), men lyft H fot på slutet; "foten i luften". Sträck lite på vristen, visa inte fotsulan. Man kan göra ett litet hopp på slutet, om man vill. Följande Allemandsteg börjar förstås på H fot, osv.
Rèverence
Bugning eller hälsning på sin partner. Kan göras på många olika sätt beroende på tidsepok, dans och stil. Här finns inte plats för någon djupare utredning. Generellt bör man behålla rygg och nacke upprätt, och undvika att sticka ut baken.
He: Skjut bakåt V fot och sjunk ned. Kroppen skall då bilda en "beudransvärd båge", enligt litteraturen.
Da: sjunk ned ungefär likadant, men korsa underbenen under kjolen (inga utstickande fötter).
Här är ett par enkla exempel.

Uppställning

Ring
i en cirkel med näsorna inåt, håll hand med grannarna.
Longways
Parvis på led. He till väster, Da till höger. Håll hand med partner.
Eker-uppställning
Parvis i ring, som ekrarna i ett hjul. Medurs eller moturs.
Parvis uppställning innebär normalt herre till vänster, dam till höger. (Motsatsen betecknas improper). Handfattningen är normalt låg, herren med handflatan uppåt, damen med handflatan nedåt. (Minnesregel: hon ska kunna visa sina fina ringar).

Branler

Branle double

ring

1-2
DV
3-4
EH EH

Branle simple

ring

1-2
DV
3-4
EH

Branle de Bourgoigne

ring
1-4
DVs DHs DVs DHs
5-8
EV EH Din EH EV Dut
9-12
EV EH Din EH EV Dut

Horse Branle (Bransle de Chevaux; med dubbla repriser)

parvis i ring
1-4
DVs DHs DVs DHs
5-8
DVs DHs DVs DHs; vänd upp mot partner
9-10
He: skrapar 2 ggr med H fot, EH, SV tillbaka till plats
11-12
Da: gör likadant (EH blir alltså inåt i cirkeln)
13-14
He: skrapar 2 ggr med H fot, EH, SV tillbaka till plats
15-16
Da: gör likadant
17-24
Handkedja; fatta H hand med partner, gå förbi varandra, möt nästa med V hand, osv

Scots Branle (Branle d'Ecosse)

ring
Del 1:
1-3
DVs DHs EVs EHs
4-6
DVs DHs EVs EHs
Del 2:
7-9
DVs EHs EVs DVs
10
DVs
11-12
EHs Vlyft Hlyft Vlyft (med andra foten framåt)
Capriole (jämfotahopp; V och höger isär framåt/bakåt)

Country dances

Gathering Peascods

parvis i ring

Vers 1:
1-3
DV DV SV
4-6
DH DH SH
Refräng:
7-9
He: gå in och fatta hand, skutta ett varv runt åt V, backa ut till plats
10-12
Da: gör likadant
13
He: Din, handklapp (manlig!)
14
Da: Din, handklapp (kvinnlig!), He: Dut
15
He: Din, handklapp (manlig!)
16
He: Sut
13
Da: Din, handklapp
14
He: Din, handklapp, Da: Dut
15
Da: Din, handklapp
16
Da: Sut
Vers 2:
1-3
Halv siding V med egen partner, SV
4-6
Halv siding H med egen partner, SH
7-16
Refräng (men denna gång börjar Da)
Vers 3:
1-3
Halv arming V med egen partner, SV
4-6
Halv arming H med egen partner, SH
7-16
Refräng (men denna gång börjar He)
Om ringen är för stor kan det bli svårt att hinna skutta runt ett helt varv i refrängen. I så fall kan He backa ut dit man hunnit, och Da backar sedan ut vid sin He som vanligt. (Byt He/Da in andra refrängen, förstås).

Sellenger's Round

parvis i ring

Vers 1:
1-2
DV DV
3-4
8 vanliga gångsteg H
Refräng:
5-6
Ein Ein Dut
7-8
Set & Turn V
9-10
Ein Ein Dut
11-12
Set & turn H
Vers 2:
1-4
Din Dut Din Dut
Vers 3:
1-4
Sidings
Vers 4:
1-4
Armings
Vers 5:
1-4
Som vers 1

Rufty tufty

2 par mot varandra

Uppställningen kan med fördel göras med ett flertal sådana fyrgrupper (av två par). Då ställer fyrgrupperna upp likt rutorna på ett schackbräde, med hälften av fyrgrupperna (motsvarande de svarta rutorna) vridna 90° mot de övriga (vita rutorna). Finessen med detta blir uppenbar i refrängen, då krockar undviks.

Notera att alla set & turn görs med snurren ifrån sin partner. (Det blir lättare att komma ihåg om man "stöter bort" partnern lite grann i början av snurren). Titta gärna på filmen!

Vers 1:
1-4
DF DB DF DB (paren möts)
Refräng:
5-6
Set & turn, men alla snurrar från sin partner
7-8
Set & turn, men alla snurrar ifrån sin partner - och ytterligare 1/4 varv, så att alla nu kan fatta hand med sin opposite, vända ut från fyrgruppens mitt
9-10
Dut, byt hand, Din, snurr 5/4 varv ifrån sin opposite, så att alla nu kan fatta hand med sin egen partner, vända ut från fyrgruppens mitt
11-12
Dut, byt hand, Din, snurr 1 varv ifrån sin partner
Vers 2:
1-4
Sidings (med egen partner)
Vers 3:
1-4
Armings (med egen partner)

Hole In The Wall

parvis på led

Paren delas in i varannat udda och jämna, med början från det första. De kallas "ettor" och tvåor". Ettorna bildar en grupp med de bakomvarande tvåorna. Dessa två par dansar med varandra. Se även instruktionsfilmen!

1-4
Ettorna gör Cast Out och rundar sina tvåor, möts och går emellan tvåorna tillbaka till startplats.
5-8
Tvåorna gör likadant runt sina ettor. OBS: tvåorna gör först en trekvarts snurr på stället; mot varandra, bakåt och utåt.
9-10
He 1 och Da 2 ger H handflata och byter plats. (Här är det tillåtet att flörta!)
11-12
He 2 och Da 1 gör samma sak.
13-14
Alla fyra tar hand i ring och går runt ett halvt varv åt V på 2 D, tillbaka till startplats.
15-16
Ettorna gör Cast Out runt sina tvåor, och stannar där. Tvåorna tar hand och går en D framåt.

Efter varje sådan tur har ettorna och tvåorna bytt plats med varandra. De bildar då nya grupper med sina nya tvåor resp. ettor. Ettorna kommer således att vandra nedåt i kön, och tvåorna uppåt. När ett par kommit till köns ytterände får de stå över en tur, och kommer därefter åter in i dansen som den andra sorten (ettorna blir då tvåor, och tvåorna ettor), och vandrar sedan åt andra hållet genom kön.

Tjuva: Det är tillåtet (och kul) för utomstående att "tjuva" sig in i dansen. Det går till så att man står bredvid kön, och smiter in före den som gör en Cast Out, och tar dennes plats. Det görs tre Cast Out i varje tur, så det finns tre tillfällen. Den som blir ut-tjuvad söker rast upp ett annat par, och tjuvar in sig där. Tips: ha koll på om det är en etta eller tvåa som du tjuvar ut; du ska nu dansa så.

Mr Beveridge's Maggot

Se instruktionsfilmen!

Pavane Belle Qui tiens Ma Vie

parvis på led

Dansen görs typiskt till sången med samma namn, men kan utföras till andra pavaner i liknande stil, gärna då med 32 takter. Om musiken har ett intro så görs då en elegant rèverence. Avsluta gärna med en lika elegant rèverence.

1-4
Pavanesteg F
5-8
Pavanesteg B
9-12
Pavanesteg V (EV EH DV)
13-16
Pavanesteg H (EH EV DH)
He faller på knä för sin Da
17-24
Da går framför och runt sin He på 2 pavanesteg (alltså halvvägs runt efter 1 pavanesteg)
He reser sig, Da står kvar
25-32
He rundar sin Da på samma sätt

Black almain

parvis i ring, ekeruppställning moturs (He på insidan, Da på utsidan)

Vi använder gärna "burgundisk" handfattning; He sträcker ut sin H hand snett nedåt (med handflatan ned), Da lägger sin hand på. Dansen sker i ring.

1-4
4 st Allemandsteg F
Vänd upp mot partner, släpp handen
5
Alla D B
6
Alla D F
7
Alla D V
8
Alla D H
9
He: Set and Turn
9
Da: Set and Turn
Vänd upp mot partner, dubbel handfattning (normal)
10
Paren byter plats på D (västersväng)
11
4 slip-steps V
12
Paren byter plats på D (västersväng)
13
4 slip-steps H
14
Alla D B
15
Alla D F

He och Da turas därefter om att få börja göra Set and Turn, så andra gågen börjar Da, osv.

Strip The Willow

parvis på led, med mellanrum, vända mot varandra

Egentligen 1800-tal, men så kul att vi inte kan låta bli. Dansen går även under smeknamnet "Strip The Wizard", och dansas länge på våra banketter tills alla stupar. Musiken kan vara nästan vilken jig eller reel som helst, bara tempot är rätt (ca 120 bpm). Man kan bortse från behovet av ett visst antal par och takter, eftersom vi ställer upp med valfritt antal par. Notera uppställningen; rejält avstånd mellan paren. Märk också att den som står still måste ta ett steg fram när en dansare kommer.

Error- You must upgrade your Adobe Flash Player to see this video, upgrade here.

Portsmouth Jubilee

Två par mot varandra

Dansen är konstruerad av Dansgillet någon gång omkring Forodrims år XXV. Enligt legenden hade dåvarande gm Dame Elwith hittat en mycket dansbar låt i Mike Oldfields förträffliga inspelning av Portsmouth. Dansgillet firade 18-årsjubiléum med en fest, där en ny dans hittades på, utgående från låten. Den blev snabbt omtyckt, har sedan dess varit en favorit i Dansgillet. Se även vår filminspelning, så blir denna beskrivning lite begripligare.

Det har senare visat sig att Portsmouth faktiskt är en gammal engelsk Country Dance, vilket kan förklara varför låten kändes väldigt dansbar. Men vi tycker att vår version är roligare!

Vers 1:
1
EV EV
Vänd upp mot partner
2-3
Set & turn
4
Rèverence
Refräng:
Vänd så att paren står med He till V Da till H
1
E E
Alla 4 ska nu stå på linje, med Da axel mot axel och paren tittandes åt var sitt håll
Hela figuren ska nu rotera ett halvt varv runt mittpunkten:
2-3
D D
4
Snurr på stället
Rygg om rygg; alla behåller kroppen i samma riktning:
5-6
Da: Rygg om rygg med slip-steps, tillbaka till start
He: byter plats med 2 + 2 slip-steps på utsidan av gruppen
Da fattar H hand, He vänder sig inåt:
7-8
Handkedja på linje (Da återanvänder samma hand då de vänder runt i ytteränden)
Stå åt samma håll som partner, paren åt olika håll, 90° ut från linjen:
9
DF
Vänd upp mot partner
10
He: DF, fall på knä för Da
11-12
Da: 1 varv medurs runt He på 2 D
Vers 2:
Åttor:
1
D i båge åt V i H-sväng till partners plats ("åttans mittpunkt")
2
D i båge i V-sväng till "åttans topp"
3
D i båge i V-sväng till "åttans mittpunkt"
4
D i båge i H-sväng till startposition ("åttans botten")
Vers 3:
Platsbyte:
Da: Notera var den andra Da står, och hennes kroppsriktning. Exakt så ska du sedan stå.
He: Notera var den andra Da står. Du ska hamna bredvid henne, på UTSIDAN.
1-2
Platsbyte på D D (Da tittandes mot varandra och backa ut, He stor tur runt hela gruppen)
3
EH EH
4
Rèverence

Saltarello

De olika grundläggande stegen är: grundsteg (G) och vändsteg (V). Till dessa kommer "dekor" i form av spark (S) och tå-häl-stamp-capriol (T).

Grundsteg:
"Vänster-hopp, höger-hopp, litet-steg, höger-hopp":
a. Steg framåt på V fot, hoppa på V och sträck fram H
b. Steg framåt på H fot, hoppa på H och sträck fram V
c. Litet fotombytes-steg; gå fram på V, sätt H intill, gå fram på V Med andra ord: "vänster-hop-vänster"
d. Gå förbi med H fot, hoppa på H och sträck fram V
Spark:
"Bak, fram, fram, ihop":
a. Hoppa på H fot och vrid samtidigt kroppen inåt i ringen. Släg ut västerfoten bakåt
b. "Sparka fram" H fot med V fot, så att H fot sträcks framåt
c. Hoppa på V fot, sträck fram H
d. Hoppa och landa med båda fötterna ihop
Vändsteg:
"V H V hopp, H V H hopp":
a. Börja gå framåt på V, vrid kroppen åt höger och gå H, V (hoppa baklänges på V) och sträck bak H.
b. Dito, vänd kroppen framåt igen
Tå-häl, etc
"Tå, häl, tå, häl, stamp-stamp-stamp, capriol":
a. Hoppa på H, sätt V tå till höger om högerfoten, bakåt.
a. Hoppa på H, sätt V häl till höger om högerfoten, framåt.

Man bör öva in enbart grundsteget så att det sitter rutinmässigt innan man ger sig i kast med de andra momenten. Luring 1: i slutet av grundsteget måste man går förbi med H. Luring 2: i tå-häl ska vänster tå sättas i bakåt bredvid H fot. Efter häl blir det sedan ett rejält hopp för att hinna runt med höger tå. Finess 1: sträck på vristen då en fot ska sträckas ut. Inte visa fotsulorna! Finess 2: grundsteget ska utföras "slängigt", den andra foten ska korsa lite. I synnerhet i grundstegets sista moment, där vänsterfoten närapå ska "snubbla" på högerfoten. Se demonstrationen på video nedan!

Här visas de olika stegen:

Hela dansen består av följande schema. Notera att varje rad utförs med repris, vilket markeras med repristecken |: . . . :|.

1-4
|: G G :|
5-10
|: G G S :|
11-16
|: V G S :|
17-24
|: V G T :|

Shrewsbury Lasses

En populär och stilfull dans från regency-perioden. Se instruktionsfilmen!

Se också här hur den fått sitt andra namn:

"The other way, Mr Collins!"


Fungerar bäst med din webbläsare. Senast ändrad 12 dec 2021.