Vapenbild Dansgillet
Mellonath Dineth
Vapenbild

Välkommmen!

Dansare på bankett

V i sysslar med dans från medeltid och renässans. Vårt stora mål med dansgillet är att ha roligt tillsammans och skapa en stämning av myt och saga långt borta från den den mundana primärvärlden, "Utgård". Medeltidsdans är ett populärt inslag på våra banketter och andra fester. Våra danser är i huvudsak tagna direkt ur historiska källor, alltså så som de dansades i slott och sal en gång för länge, länge sedan.

Vi dansar varannan fredag (udda veckor) med start 18:30 i Forodrims lokal på Norra Agnegatan 45 i Stocholm. Nybörjare är alltid välkomna, inga förkunskaper krävs. Danserna gås grundligt igenom tills alla kan dem. Varje gång blandar vi lätt och svårt, så att alla får utbyte av tillfället. Man behöver inte ha med sig något särskilt, som dräkt eller partner. Det är gratis att prova på. Välkommen!

Schema

Vårterminen startade fredag 20 jaunuari 2017, och fortsätter sedan som vanligt varannan fredag (alltså udda veckor), med ett par undantag. Mer exakt: 20 jan, 3 feb, 17 feb, 3 mar, 17 mar, 31 mar, 28 apr, 12 maj, 9 jun. Vi börjar 18:30, och håller på till 21:30 (minst).


Medeltidsveckan

Dansgillet höll dans i Almedalen på Medeltidsveckan i Visby även i år, i enlighet med Tradition och Uråldrig Hävd. Det kommer allt fler deltagare för varje år!

Hitta till oss

Vi håller till i Forodrims lokal, Norra Agnegatan 45, Stockholm. (Tips: ringklockan sitter nere till höger vid porten).

Kontakt

Du kan kontakta oss genom gillesmästare Gildir, Per Lindberg, på fjärrhorn 0730 - 66 88 84 eller med elektrisk brevduva till gildir snabela forodrim punkt org. För frågor om Forodrim, se sällskapets hemsida.

Andra sällskap

I Göteborgstrakten finns sällskapet Fioretto som är väldigt duktiga på renässansdans.

I lärdomsstaden Lund dansar det ärevördiga sällskapet Cadenza.

I Linköping dansas det sedan lång tid tillbaka i Folkungagillets grupp för tidig dans.

I Kgl. Hufvudstaden finns även sällskapet Pied en l'air som sysslar med dans av lite senare snitt; senrenässans, barock och 1700-tal.


Fungerar bäst med din webbläsare. Senast ändrad 19 jan 2017.