Vapenbild Dansgillet
Mellonath Dineth
Vapenbild

Välkommmen!

Dansare på bankett

V i sysslar med dans från medeltid och renässans. Vårt stora mål med dansgillet är att ha roligt tillsammans och skapa en stämning av myt och saga långt borta från den den mundana primärvärlden, "Utgård". Medeltidsdans är ett populärt inslag på våra banketter och andra fester. Våra danser är i huvudsak tagna direkt ur historiska källor, alltså så som de dansades i slott och sal en gång för länge, länge sedan.

Vi dansar varannan fredag (udda veckor) med start 18:30 i Forodrims lokal på Norra Agnegatan 45 i Stocholm. Nybörjare är alltid välkomna, inga förkunskaper krävs. Danserna gås grundligt igenom tills alla kan dem. Varje gång blandar vi lätt och svårt, så att alla får utbyte av tillfället. Man behöver inte ha med sig något särskilt, som dräkt eller partner. Det är gratis att prova på. Välkommen!

Schema

Vårterminen 2016 börjar fredag 22 januari och fortsätter sedan varannan fredag (udda veckor). Vi börjar som alltid kl. 18:30.


Medeltidsveckan

Dansgillet planerar att hålla dans i Almedalen på Medeltidsveckan i Visby även i år, i enlighet med Tradition och Uråldrig Hävd. Alla dagar, utom fredag då vi som vanligt har kurs (workshop) S:t Hansskolans aula.

Hitta till oss

Vi håller till i Forodrims Lokal, N Agnegatan 45 Stockholm. (Tips: ringklockan sitter nere till höger vid porten).

Kontakt

Du kan kontakta oss genom gillesmästare Gildir, Per Lindberg, på fjärrhorn 0730 - 66 88 84 eller med elektrisk brevduva till gildir snabela forodrim punkt org. För frågor om Forodrim, se sällskapets hemsida.

Andra sällskap

I Göteborgstrakten finns sällskapet Fioretto som är väldigt duktiga på renässansdans.

I lärdomsstaden Lund dansar det ärevördiga sällskapet Cadenza.

I Linköping dansas det sedan lång tid tillbaka i Folkungagillets grupp för tidig dans.

I Kgl. Hufvudstaden finns även sällskapet Pied en l'air som sysslar med dans av lite senare snitt; senrenässans, barock och 1700-tal.


Fungerar bäst med din webbläsare. Senast ändrad 26 dec 2015.